O podjetju

OSEBNA IZKAZNICA

Firma družbe: HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d.
Skrajšana firma družbe: HIT LARIX d.d.
Sedež: KRANJSKA GORA

Poslovni naslov:
BOROVŠKA CESTA 99,
4280 KRANJSKA GORA

Matična številka: 5556678000
Davčna številka: SI86943855
Pravnoorganizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Osnovni kapital: 439.467,54 EUR
Število delnic: 105.314
Vrsta organa nadzora: Upravni odbor

Osebe, pooblaščene za zastopanje
Člani upravnega odbora
Izvršni direktor: Poženel Ernest
Predsednik: Tomaž Repinc
Namestnik predsednika: Marjan Zahar

HIT LARIX d.d.
Borovška 99
4280 Kranjska Gora
Slovenija

info@casino-larix.com
T +386 4/588 47 18
F +386 4/588 47 10

TOP